4ος Διαγωνισμός Κρεοπωλών Ελλάδος

Δείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 5/3 στα πλαίσια της Detrop.