Η εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση του χώρου που δραστηριοποιείται, διοργανώνοντας συνεχώς εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκoπό τη μετάδοση της γνώσης της επιστήμης των τροφίμων. Ο εξοπλισμένος εργαστηριακός χώρος που διαθέτει η εταιρεία, της δίνει τη δυνατότητα παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της. 

Λαμβάνει μέρος, κάθε χρόνο, σε διάφορες Εκθέσεις Τροφίμων, διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια με φορείς του χώρου όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Chef’s Clubs, Σωματεία Κρεοπωλών, Σχολές Μαγειρικής, κλπ.,  ενώ στο πλαίσιο του service της είναι και η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων.